فیتونیا گیاهی عالی همراه با شرایط نگهداری

فیتونیا داخل خونه کمی بدون رطوبت اذیت میکنه برگها پهن و قلبی شکل و رگبرگ های اصلی و فرعی ان رنگین و کاملا نمایان،شاخه ها گسترده و افتاده و زیباست و برای حفظ این حالت بهتر است گاه به گاه جوانه های انتهایی را حذف کنید تا جوانه های جانبی رشد کنند،به علت نیاز شدید به رطوبت محیط کاشت انها در گلدان های شیشه ای دهانه گشاد رایج است،سایه دوست است ولی نه لزوما تاریکی

فیتونیا

فیتونیا

شرایط نگهداری گیاه فیتونیا:

1_آبیاری:

گیاه ابدوستی می باشد و بین دو ابیاری خاک خشک شود،در زمستان هر پنج روز یکبار ابیاری کافی است،گیاه نسبت به خشکی حساس است،مرتبا رطوبت خاک را بازدید کنید.

2_خاک:

نواع خاک لیمونی و کمپوست برای رشد ریشه مناسب است

3_نور:

نسبت به سایه مقاومت خوبی نشان میدهد،تابش نور مستقیم افتاب به خصوص از پشت شیشه به برگهای گیاه صدمه میزند

4_دما:

حداقل ان ۱۸ درجه سانتی گراد است(در تمام طول سال احتیاج به هوای گرم دارد)،در صورتی که درجه حرارت بالای ۳۰ درجه باشد غبارپاشی توصیه میشود.

5_رطوبت:

یک سینی زیر گلدان خود قرار دهید و داخلش آب بریزید تا آب بخار شود و رطوبت را برای گیاه بیاورد

6_کودهی:

هر چهارده روز یکبار با مخلوط کودهای شیمیایی محلول در اب مخصوص گلهای زینتی طبق دستور سازنده تغذیه مصنوعی لازم است،به علت کم توقع بودن گیاه نصف میزان توصیه شده کافی است.

7_تعویض گلدان:

به علت سطحی بودن ریشه های گیاه نیاز چندانی به تعویض سالیانه گلدان نیست،ولی از زهکش گلدان باید دائما بازدید شود هر گاه ریشه خارج شد از زهکش عوض کنید

8_غبار پاشی(پاشیدن آب بر روی گل):

غبارپاشی برای تمیز کردن کافی به نظر میرسد،از مواد براق کننده شیمیایی که روزنه ی برگها را مسدود میکند استفاده نکنید.

 شرایط نگهداری گیاه فیتونیا: 1_آبیاری: گیاه ابدوستی می باشد و بین دو ابیاری خاک خشک شود،در زمستان هر پنج روز یکبار ابیاری کافی است،گیاه نسبت به خشکی حساس است،مرتبا رطوبت خاک را بازدید کنید. 2_خاک: نواع خاک لیمونی و کمپوست برای رشد ریشه مناسب است 3_نور: نسبت به سایه مقاومت خوبی نشان میدهد،تابش نور مستقیم افتاب به خصوص از پشت شیشه به برگهای گیاه صدمه میزند 4_دما: حداقل ان ۱۸ درجه سانتی گراد است(در تمام طول سال احتیاج به هوای گرم دارد)،در صورتی که درجه حرارت بالای ۳۰ درجه باشد غبارپاشی توصیه میشود. 5_رطوبت: یک سینی زیر گلدان خود قرار دهید و داخلش آب بریزید تا آب بخار شود و رطوبت را برای گیاه بیاورد 6_کودهی: هر چهارده روز یکبار با مخلوط کودهای شیمیایی محلول در اب مخصوص گلهای زینتی طبق دستور سازنده تغذیه مصنوعی لازم است،به علت کم توقع بودن گیاه نصف میزان توصیه شده کافی است. 7_تعویض گلدان: به علت سطحی بودن ریشه های گیاه نیاز چندانی به تعویض سالیانه گلدان نیست،ولی از زهکش گلدان باید دائما بازدید شود هر گاه ریشه خارج شد از زهکش عوض کنید 8_غبار پاشی(پاشیدن آب بر روی گل): غبارپاشی برای تمیز کردن کافی به نظر میرسد،از مواد براق کننده شیمیایی که روزنه ی برگها را مسدود میکند استفاده نکنید.  روش تکثیر: انتخاب قلمه های جوان در بهار و ریشه دار کردن انها در دمای ۱۸ درجه سانتی گراد باید یک ساقه ی خوب را انتخاب کنید اندازه ساقه باید به کلفتی انگشت اشاره باشه بعد با چاقوی لبه تیز آن را ببرید و در خاک قرار دهید و آبیاری نور به طور متوسط داده شود بعد دو هفته گیاه جوانه را آغاز میکند روش بعدی این است که قلمه را در آب میگذارند تا ریشه بزند و بعد در خاک قرار میدهند

روش تکثیر:

انتخاب قلمه های جوان در بهار و ریشه دار کردن انها در دمای ۱۸ درجه سانتی گراد
باید یک ساقه ی خوب را انتخاب کنید اندازه ساقه باید به کلفتی انگشت اشاره باشه
بعد با چاقوی لبه تیز آن را ببرید و در خاک قرار دهید و آبیاری نور به طور متوسط داده شود بعد دو هفته گیاه جوانه را آغاز میکند

روش بعدی این است که قلمه را در آب میگذارند تا ریشه بزند و بعد در خاک قرار میدهند

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید