امام علی و دوازده نکته زیبای او

امام علی امام  اول شیعیان و همچنین پدر امام حسین و امام حسن که در بین شیعیان جای بلند مرتبه ی دارد .امام علی 12 نکته ی بسیار زیبا داشت که ما برای شما دوستان میگوییم

امام علی

امام علی

دوازده نکته کوتاه و گويا درباره حضرت علي(ع)

1. امام علی عليه السلام در هيچ جنگ و جهادي شرکت نکرد مگر اين که پيروز برگشت.(1)

2. رسول خدا صلي الله عليه و آله مي گفت: «عَلي اَشْجَعُ النّاسِ قَلْبا / علي، شجاع ترين و قويدل ترينِ مردم است.»(2)

3. امام علی عليه السلام حريف را فقط با يک بار زدن مي کشت و در حديث است که: «کانت ضرباتة وترا / ضربت شمشير او هميشه تک ضرب بود.»(3)

4. پيامبر اسلام مي گفت: «علي سيفُ اللّه عَلي اَعْدائِهِ / علي، شمشير خدا است که بر روي دشمنان خدا کشيده مي شود.»(4)

5. امام علي عليه السلام بيشتر پياده مي جنگيد و اگر هم سوار اسبي مي شد، چندان برايش مهم نبود. به حضرتش گفته شد که چرا سوار اسب نمي شود؟ پاسخ داد: اسب يا براي تعقيب حريفي است که از ميدان بگريزد و يا براي اين است که کسي بخواهد خود بگريزد و من نه کسي هستم که پشت به دشمن کنم و بگريزم و نه کسي هستم که اگر کسي گريخت تعقيبش کنم. پس اسب را براي چه مي خواهم؟(5)

امام علی

6. حضرت زرهش تنها سينه اش را مي پوشاند و هرگز پشت نداشت. از او پرسيدند که چرا زرهش پشت ندارد؛ آيا نمي ترسد که کسي از پشت به او ضربتي بزند؟ در پاسخ گفت: من هرگز به دشمن پشت نمي کنم و از ميدان نمي گريزم و خدا هرگز آن روز را نخواهد آورد.(6)

7. شجاعت و استواري حضرت علي عليه السلام در جنگ ها چنان بود که هرگاه مشرکان و کافران او را در جنگ مي ديدند به همديگر وصيت مي کردند مثل اين که مرگ را با چشم خود ديده باشند.(7)

8. هرگاه که دو صف براي جنگ مقابل هم صف مي کشيدند، مردم به يکديگر مي گفتند: ملک الموت در همان صفي بايد باشد که علي با آن صف است و صف مقابل خواهي نخواهي بايد خود را براي مرگ آماده کنند.(8)

9. روزي يکي از سرداران سپاهش به او گفت که اگر اسب ها آشفتند و ما از همديگر دور شديم، تو را کجا بيابيم؟ در پاسخ فرمود: در همان جايي که از من دور شده ايد. حاکي از اين که در همين جايي که هستم خواهم بود.(9)

10. وقتي که در جنگ جمل پرچم را به پسرش محمّد حنفيه داد، به او چنين گفت: «کوه ها هم از هم بپاشند، تو از خود مپاش؛ دندان هايت را به هم بفشار؛ کاسه سرت را به خدا بسپار؛ پاهايت را چون ميخ به زمين بکوب؛ به انتهاي سپاهيان دشمن چشم بدوز؛ و از تنگ نظري و دون همّتي چشم بپوش؛ و بدان که پيروزي بي گمان پيش خداوندِ سبحان است.»(10)

11. حضرت علي عليه السلام از نان دنيا به نان جو بسنده کرده بود و از نان گندم نمي خورد تا آنجا که مردم از تعجّب مي پرسيدند: پسر ابوطالب با اين غذا و خوراک اندک چگونه در کشتن هم آوردان و پهلوانان ناتوان نمي شود؟!

 

امام علی

مولا علي عليه السلام در پاسخ گفت:
بدانيد آن درختي را که در بيابان خشک مي رويد، شاخه اش سخت تر باشد. ولي سبزه ها و گياهان خوش نما را پوست نازک تر باشد. آري خارها و بوته هاي صحرايي را آتشي افروخته تر باشد و خاموشي آنها ديرتر رخ دهد، ولي گياهي که در ناز و نعمت روييده باشد، چون بيدي به هر بادي بلرزد.(11)

12. از سخنان آن حضرت است که مي گفت:
«وَ اللّه لَو تَظاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلي قِتالي لَمّا وَلَّيتُ عَنها… / به خدا سوگند اگر همه عرب ها پشت به پشت هم دهند و به جنگ با من بشتابند، هرگز از آنان روي برنتابم و اگر فرصتي دست دهد، به پيکار همه بشتابم.»(12)

گردآورنده: وبلاگ ايران تاک

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید