پزشکی و سلامت 

جوش چرک دار چیست؟

جوش یک برآمدگی انقباضی پوست است که پر از مایع زرد رنگ است که به نام چرک( pus) شناخته می شود. این اساسا یک جوش بزرگ است. چندین شرایط، از چیزی شبیه به آکنه تا یک بیماری گزنده در معرض ویروس، ممکن است باعث جوش چرک دار شود.

بشتر بخوانید