اخبار روز پزشکی و سلامت 

گسترش دسترسی و مراقبت برای بیماری های قلبی عروقی و دیابت

بیماری های غیر قابل انتقال (NCD) مانند دیابت و بیماری های قلبی عروقی (CVD) بیشتر از سایر  بیماریها علل مرگ و میر جهانی است.

بشتر بخوانید