استرس شغلی سبک زندگی 

استرس شغلی و کار و روش های کنار آمدن با آن

استرس شغلی به دلیل عوامل محیط کار و فشار شغل برای بعضی از افراد به وجود می آید. اگر دچار استرس  شغلی و کار شده اید در این مطلب راهکارهایی را برای مقابله با این نوع استرس به شما پیشنهاد می کنیم. رفع استرس شغلی با این روش ها   آیا هر شب به یاد آوردن این که فردا صبح باید سرکار خود حاضر شوید شما را مضطرب می کند؟ آیا حس می کنید سبک مدیریت محل کارتان و تبعیض بین کارکنان یا حجم زیاد کار همراه با محدودیت زمانی…

بشتر بخوانید