اخبار روز 

این ماسک ورق جدید پروبیوتیک به شما پوست صاف، منافذ کوچکتر وپوست درخشان سالم را هدیه میدهد.

احتمالا، شمااز یک ماسک صورت ( دو یا بیست)بار استفاده کرده اید. از آنجایی که روند این ماسک ازکشور کره شروع شده است، هیچ مانعی وجود ندارد. نوآوری مداوم در مقابل ماسک وجود دارد، و آخرین نسخه از الیزابت آردن نمونه ای کامل است. این نام تجاری تنها  با یک موضوع مراقبت پوستی دیگر، پروبیوتیک و voila-mask ورقه نهایی متولد شده است.

بشتر بخوانید