تشنگی پزشکی و سلامت 

تشنگی و 7 دلیل تشنه شدن زیاد که بهتر است بدانید

تشنه شدن نیاز طبیعی بدن است و در هر لحظه ممکن است انسان تشنه شود. اما اگر تشنگی زیاد و بیش از حد باشد شاید دلیل غیر عادی داشته باشد.   دلیل تشنگی زیاد چیست ؟  احساس تشنگی حسی طبیعی است که هنگام کم آب شدن بدن، غذاهای شور و یا کار زیاد رخ می دهد، اگر چه گاهی اوقات تشنگی شدید ممکن است نشان دهنده بیماری باشد، باید با در نظر گرفتن اینکه بدن شما رطوبت کافی را دارد ولی باز هم شما احساس تشنگی می کنید باید سریعاً به…

بشتر بخوانید