تنگی نفس و تهوع پزشکی و سلامت 

تنگی نفس و تهوع بیش از حد بخاطر چیست

تنگی نفس و تهوع ، بیشتر بخاطر وجود درد معده است و کسانی هستند که شبها به خوردن غذای زیاد اسید معده آنها به بالا برگشت میخورد و گاز ناشی از این غذا به قلب فشار می آورد و طرف فکر میکند که اون نیز بر اثر ناراحتی قلبی ، تنگی نفس گرفته است .شما میتوانید با خوردن شربت معده این تنگی نفس را بر طرف کنید.  سایت ایران تاک این مبحث پزشکی را برای شما به اشتراک میگذراد   تنگی نفس و تهوع بر اثر چیست تنگی نفس و…

بشتر بخوانید