فیتونیا علمی 

فیتونیا گیاهی عالی همراه با شرایط نگهداری

فیتونیا داخل خونه کمی بدون رطوبت اذیت میکنه برگها پهن و قلبی شکل و رگبرگ های اصلی و فرعی ان رنگین و کاملا نمایان،شاخه ها گسترده و افتاده و زیباست و برای حفظ این حالت بهتر است گاه به گاه جوانه های انتهایی را حذف کنید تا جوانه های جانبی رشد کنند،به علت نیاز شدید به رطوبت محیط کاشت انها در گلدان های شیشه ای دهانه گشاد رایج است،سایه دوست است ولی نه لزوما تاریکی فیتونیا شرایط نگهداری گیاه فیتونیا: 1_آبیاری: گیاه ابدوستی می باشد و بین دو ابیاری خاک…

بشتر بخوانید