ابر فضایی علمی 

ابر در کهکشان راه شیری

  ابر ی که توسط یکی از دانشمندان کره جنوبی در فضا  دیده شده و این ابر با برخورد به  کهکشان راه شیری باعث حبابهایی در آن شده توضیحات بیشتر در مطالب پایین ابر گازهای موجود در فضا کهکشان راه شیری ما مملو از گاز است و از همین گازهاست که ستارگان تشکیل می‌شوند، همین موضوع موجب پویایی کهکشان‌مان می‌شود. اما موضوع اینجاست که این گاز یکنواخت پخش نشده و گاهی چگالی اش آنچنان بالاست که به ابرهای غول‌ پیکر تبدیل می‌شوند گاهی نیز به دلیل برون‌ریزی‌های ستاره‌ها یا ابرنواخترها…

بشتر بخوانید