پزشکی و سلامت 

راز پیری سالم

آیا می خواهید در ذهن و بدن جوان باشید؟ این عادات مادام العمر را توسعه دهید. چه کسی چشمه ی جوانانی نمی خواهد؟ چشمه های بازیابی جادویی جوانان تنها در افسانه وجود دارد، اما علم به چند عادت ساده و سالم اشاره می کند که می تواند زندگی شما را گسترش دهد. هدر ویتسون، MD، استاد پزشکی (جراحی) در دانشکده پزشکی دانشگاه دوک، موثرترین نکات را به اشتراک می گذارد.

بشتر بخوانید