زمین علمی 

زمین دوم هم در فضا پیدا شد

زمین تنها سیاره ای است که میتوان از نظر اکسیژن و منابع تک دانست و دانشمندان در حال تحقیق به یک دستاورد بزرگ پی برده اند و سیاره ای که از زمین کمی بزرگتر است را پیدا کرده اند وبه گفته ای آنها  تحقیقات کامل باید صورت گیرد.سایت ایران تاک این مبحث علمی پر بازدید را برای شما به اشتراک میگذارد زمین دوم هم پیدا شد پروکسیما قنطورس نزدیک ترین ستاره به خورشید است و سیاره‌ی کشف شده، در دامنه‌ی زندگی آن قرار دارد. یعنی در فاصله‌ای از ستاره قرار…

بشتر بخوانید