سرعت نور علمی 

سرعت نور چرا به این شکل دیده میشود

سرعت نور در دید دوربین به صورت یک خط دیده میشود و اینگونه به نمایش کشیده میشود ودید انسان به گونه ای است که قادر به درک این موضوع نیست و دانشمندان تلاش کردند و توانستند دلیل این موضوع را بدانند و وبلاگ ایران تاک این موضوع را برای شما کامل توضیح میدهد سرعت نور چگونه است پاسخ به این سئوالات ما را به یک سفر جالب در اعماق فضا، زمان، فیزیک و اندازه گیری می برد و اما داستان هنوز گفته نشده است. مطالعات مدرن سرعت نور را برای…

بشتر بخوانید