مسلم بن عقیل مذهبی 

مسلم بن عقیل و زندگی نامه ی او

مسلم بن عقیل پسر عموی امام حسین یکی از یاران وفادار امام حسین و همچنین پسر عقیل بن  ابی‌طالب بود  و او نیز در میان شیعیان مرتبه ی بالایی دارد مسلم بن عقیل مسلم بن عقیل بن ابی طالب (شهادت: ۶۰ق.)، فرزندعقیل بن ابی‌طالب پسر عموی امام حسین(ع) و سفیر او در کوفه هنگام قیام عاشورا. مسلم، به نمایندگی از امام حسین(ع) به کوفه رفت تا اوضاع آنجا را به امام گزارش کند که اگر کوفیان در دعوت خویش مصرّ و صادق‌اند، امام به آنجا برود. وی در گزارشی به…

بشتر بخوانید