تغذیه و آشپزی 

طرز پختن رولت تابه ای

بعضی ها کار با فر برایشان سخت است، برای همین از درست کردن کیک ها و شیرینی ها تفره می روند در این دستور طرز تهیه رولت خامه ای بدون فر را آموزش داده ایم.برای تهیه رولت خامه ای لطفا مراحل را به دقت خوانده و طبق دستور عمل  ذیل جلو برید:

بشتر بخوانید