بدون مغز علمی 

بدون مغز میتوان به زندگی ادامه داد

بدون مغز چگونه میتوان زندگی کرد این سوال را از پروفسور پرسیدند و او گفت بله میتوان زندگی کرد . ما به شما میگوییم چگونه میتوان بدون مغز زندگی کرد بدون مغز چگونه میتوان زندگی کرد جواب این سوال را فابیان ون دن برگ اینطور پاسخ داد: « از نظر تئوری بله انسان ها واقعا بدون مغز زنده می مانند، موارد این چنینی “هیدرانسفالی”(hydranencephaly) نام دارند، به طوری که در این موارد نیمکره های مغز رشد نمی کنند. این کودکان سال های زیادی عمر نمی کنند و تعداد کمی به…

بشتر بخوانید