پزشکی و سلامت 

ناخن ها و سلامتی نشانه ها را بخوانید.

آیا می دانستید که ناخن ها می توانند سرنخ هایی را به سلامت کلی شما نشان دهند؟ برخی موج ها یا برامدگی ها ممکن است نشانه ای از بیماری در بدن باشد. مشکلات در کبد، ریه ها و قلب ممکن است در ناخن های شما ظاهر شود. مطلب زیر را بخوانید تا یاد بگیرید که اسرار ناخن شما چگونه ممکن است نشان دهد.

بشتر بخوانید