پزشکی و سلامت 

گل مژه چیست؟

این یک توده کوچک و دردناک است که می تواند داخل یا خارج از پلک شما ظاهر شود. این ممکن است به عنوان یک جوش در پایه مژه های  شما باشد. در زیر پلها ممکن است در ابتدا کمتر قابل توجه باشد. اما در هر صورت می تواند پلک خود را قرمز، متورم و لمس کند. چشم شما ممکن است احساس خارش و درد داشته باشد.

بشتر بخوانید