ذره بنیادی علمی 

ذره بنیادی جدید در اندیشه دانشمندان

  ذره بنیادی جدید در اندیشه دانشمندان رقم خورده است دانشمندان پیش بینی کرده اند که ذره بنیادی جدیدی وجود دارد که این باعث عصر جدیدی در علم فیزیک است ذره بنیادی وجود ذره بنیادی جدید عصر فیزیک این گروه از محققان با بهره‌گیری از داده های بدست آمده از یک سری آزمایشات که به کشف و اولین کاوش در خصوص ذره بنیادی هیگز در سازمان تحقیقات هسته ای اروپا منجر شد، فرضیه ی مادالا را در توصیف ذره بنیادی جدید مطرح کردند. آزمایش بعد از تعطیلی ۲٫۵ ساله ی…

بشتر بخوانید