گزیدگی پزشکی و سلامت 

گزیدگی را چگونه بهبود ببخشیم

گزیدگی چه بر اثر مار یا نیش حشره باعث مشکل در بدن ما میشود و این امر باعث التهاب در بدن میشود ما به شما میگوییم چگونه باید این گزیدگی را بر طرف کنید   مرگ و میر ناشی از گزیدگی بر اساس گزارش های ارائه شده، ایران پس از کشور مکزیک بالاترین گزش را توسط جانوران سمی با حدود 200 هزار گزش در سال به خود اختصاص داده است؛ اما سال ها است که هیچ مورد مرگ و میری ناشی از این گزش ها گزارش نشده که نشان از…

بشتر بخوانید