پزشکی و سلامت سبک زندگی 

پروتئین مورد نیاز بدن خود را دریافت کنید.

قدرت پروتئین کالری ها تنها چیزی است که شما نیاز دارید تا زمانی که پیرتر می شوید احتیاج دارید. پروتئین مهم است زیرا باعث می شود ماهیچه های شما قوی شوند. شما نیاز به قدرت و تعادل عضلات، و همچنین برای حمل مواد غذایی وقتی که از پله ها بالا میروید .

بشتر بخوانید